KONGRES: 10. OŽUJKA U HOTELU SHERATON, ZAGREB

VEĆ 13. GODINU...

 

Grupna registracija za kongres


Brojevi telefona:

(+385) 1 777 56 56
(+385) 91 52 94 116 (Ante Barišić)

Broj bankovnog računa CSCRS-a: 2360000-1101702058, Zagrebačka banka
Devizni račun: 2100282493
IBAN: HR 2523 6000 0110 1702 058
SWIFT: zaba hr 2x

Registracija za sudjelovanje je 750 kuna (100 €), a specijalizanti i članovi CSCRS plaćaju povlaštenu kotizaciju od 500 kn (70 €). Na dan kongresa, kotizacija iznosi 1000 kn (135 €).

Sudjelovanje na kongresu bit ce bodovano prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.

Uvjeti poslovanja.


 

Osobe

 

 
 
 


Cijena: 0,00 HRK (€ 0,00)